hanuman chalisa in thai, หนุมานชาลิสาในภาษาไทย

hanuman chalisa in thai, หนุมานชาลิสาในภาษาไทย hanuman chalisa full in thai หนุมานชาลิสาเต็มในภาษาไทย หนุมานชาลิสาในภาษาไทย หนุมานชาลิสาเดิม หนุมานเป็นภาษาไทย หนุมานชาลิสาเนื้อเพลงเต็มในภาษาไทย หนุมานชาลิสาเขียนเต็ม รับแปลหนุมานชาลิสาเป็นภาษาไทย

hanuman chalisa in thai, หนุมานชาลิสาในภาษาไทย

Hanuman Chalisa (รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย)

โดฮา:

ชรี กุรุ ชารัน ซาโรจ ราจ
นิจ มนุ มุกุรุ สุธาริ
บรรนาอุน รากุบบาร์ บิมัล จัส
โจ ดายาคุ ฟาล ชารี

บุดดีฮีน ตานุ จานิเกะ
ซูมิเรา พาวัน คุมาร์
บาล บุดดี วิทยา เดฮุ โมฮิ
ฮาราฮุ คาเลส วิการ

ชอไพ:

ชัย ฮานุมั่น ญาณ กุญญา สาการ
ชัย คาเปส ทิฮุน โลก อุจาร์การ์

รามดูต อาทูลิต บาล ธามา
อันจานี-ปุตรา พาวัน สุต นามา

มหาวีร์ วิกรัม บัจรังจี
คุมะติ นิหวาร์ สุมทิ เก สังจี

คานจัน บารัน บิราจ สุเบซา
คานัน กุนดัล คุนชิท เคซา

ฮัท วัชรา ออร ดุวะเจ วิราจ
คานด์ มูนจา จาเนว ซาจ

ศังกระ สุวัน เคสารี นันดัน
เทจ ปราทพ มหา จักรวรรณ

วิทยาวาน กุญญิ อาติ ชะทุรุ
ราม คาเจ การิเบะ โค อาทุรุ

พระบุตร ชริ ตรีตา สุไนบ โก ราสยา
ราม ลักข์ขนะ สีตา มัน บาซิยะ

ซุกส์มะ รูป ธารี สียาฮิ ดิขาวา
วิคัด รูป ธารี ลังกา จาราวา

พีมะ รูป ธารี อสุร สันฮาเร
รามจักรันดร เค คาเจ สันวาเร

ลาย สจีวัน ลักข์ขณะ จิยาเย
ศรี รากุวิวีร์ ฮาราชิ อุระ ลาเย

รากุปติ คินิ บาฮุต บาดาย
ทุม มามา ปริยา บารัท ซัม ไภย์

สหัส บาดัน ทุมฮาโร ยะส กาเว
อาซา-คาฮิ ศรีปะติ คันท ลาเว

สังคะดิก บรัหมาดิ มุนีซา
นาราด สาราด สหิท อะหีซา

ยม คูเบรา ดิกรพาล ฌาฮัน เต
กาวี โควิด คาฮิน ซาเกะ คาฮัน เต

ทุม อุปการ์ สุกรีวะหิน คีนฮา
ราม มิลาย ราชปัด ดีห์นา

ทุมฮาโร มันตรา วิบีชาน มานา
ลังเกศวาร์ บาหเย สับ จักรานา

ยุค สหัสตรา โจชัน ปาร์ ภาณู
ลีลิโอ ตาฮี มัทธุระ ฟัล จานู

พระบุตร มุดรีกา เมลี มุข มาฮี
จาละดี ลังกี กาเย อัจฉระจ์ นาฮี

ดูร์กัม คาเจ จากัต เค เจเต
ซุกัม อนุกระฮะ ทุมเร เทเต

ราม ดวาเร ทุม รัคชะวาเร
ฮอต นา อักยา บิน ไพซาเร

ซับ สุข ลาเฮน ทุมฮารี สรณะ
ทุม รัคชะกะ คาฮู โค ดาร์นา

อาพัน เทจ สมฮาโร อาเป
ตีนโน ลอก ฮังค เท คานเป

ภูต ปีสาจ นิขัต นาฮิ อาเว
มหาวีร์ จับ นาม ซุนาเว

นาสะ โรค ฮาเร ซับ พีรา
จับพัด นิรันตะร ฮานุมัต บีรา

สังคะต คาเต มิเต ซับ พีรา
โจ ซุมิเร ฮานุมัต บัลบีรา

ชัย ชัย ชัย ฮานุมัต โกไซน์
กรุณา การู กุรูเดฟ คี นาอิ

โจ ชัต บาร์ ปาธ คาร์ โคอิ
ชูตาฮี บันดี มหา สุข ฮอย

โจ ยะ พาเด ฮานุมัต ชาลีซา
ฮอย ซิดดิ สาคี กอรีซา

ทูลสีดาส สะดา ฮารี เชรา
คีเจ ไน อาธ ฮรีดาย มะห์ เดอรา

โดฮา:

พาวัน ตานาย สังคะต ฮารัน
มังการ มูร์ตี รูป
ราม ลักข์ขณะ สีตา สะฮิท
ฮรีดาย บาซะฮู สุระ บุพ

hanuman chalisa in thai
hanuman chalisa in thai

Leave a Comment