Hanuman Chalisa in Sanskrit, संस्कृते हनुमान् चालीसा

Hanuman Chalisa in Sanskrit

हनुमान् चालीसा, हनुमान् चालीसा in sanskrit, हनुमान् चालीसा प्रतिमा, हनुमान् चालीसा पाठ, पूर्ण हनुमान् चालीसा, hanuman chalisa in sanskrit, hanuman chalisa in sanskrit text, hanuman chalisa in sanskrit lyrics, hanuman chalisa in sanskrit language, original hanuman chalisa in sanskrit Hanuman Chalisa in Sanskrit, संस्कृते हनुमान् चालीसा ॥ श्री हनुमान चालसाली ॥ ॥ दोहा॥श्रीगुरु चरन सरोज रजनिज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसुजो दायकु फल चारि ॥बुद्धिहीन तनु जानिकेसुमिरौं पवन-कुमार ।बल बुधि बिद्या देहु मोहिंहरहु कलेस बिकार ॥ ॥ चौपाई ॥जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ राम दूत अतुलित बल धामा ।अंजनि पुत्र पवनसुत … Read more